User Tools

Site Tools


2933--11911-angel-la-gi

Angel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 4 tháng 6 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11911
Tên thay thế 1992 LF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6894310
Viễn điểm quỹ đạo 3.6984702
Độ lệch tâm 0.1579610
Chu kỳ quỹ đạo 2084.9263474
Độ bất thường trung bình 181.81347
Độ nghiêng quỹ đạo 20.17628
Kinh độ của điểm nút lên 152.38029
Acgumen của cận điểm 223.20747
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

11911 Angel (1992 LF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 6 năm 1992 bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11911 Angel
2933--11911-angel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)