User Tools

Site Tools


2934--12117-meagmessina-la-gi

Meagmessina
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12117
Tên thay thế 1999 JT60
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0266458
Viễn điểm quỹ đạo 2.9024092
Độ lệch tâm 0.1776737
Chu kỳ quỹ đạo 1413.1846517
Độ bất thường trung bình 162.92375
Độ nghiêng quỹ đạo 3.06707
Kinh độ của điểm nút lên 158.36130
Acgumen của cận điểm 19.48181
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

12117 Meagmessina (1999 JT60) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro (and Tom Nan Puckett).

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12117 Meagmessina
2934--12117-meagmessina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)