User Tools

Site Tools


2935--12298-brecht-la-gi

Brecht
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 6 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12298
Đặt tên theo Bertolt Brecht
Tên thay thế 1991 PL17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8438848
Viễn điểm quỹ đạo 3.0032534
Độ lệch tâm 0.2391862
Chu kỳ quỹ đạo 1378.1025778
Độ bất thường trung bình 126.67324
Độ nghiêng quỹ đạo 8.19673
Kinh độ của điểm nút lên 306.56680
Acgumen của cận điểm 69.26503
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

12298 Brecht (1991 PL17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 8 năm 1991 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12298 Brecht
2935--12298-brecht-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)