User Tools

Site Tools


2936--12491-musschenbroek-la-gi

Musschenbroek
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 3 tháng 5 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12491
Đặt tên theo Pieter van Musschenbroek
Tên thay thế 1997 JE15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7524416
Viễn điểm quỹ đạo 3.0441780
Độ lệch tâm 0.0503287
Chu kỳ quỹ đạo 1802.2524551
Độ bất thường trung bình 4.10382
Độ nghiêng quỹ đạo 2.80343
Kinh độ của điểm nút lên 144.83475
Acgumen của cận điểm 170.81954
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

12491 Musschenbroek (1997 JE15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 5 năm 1997 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12491 Musschenbroek
2936--12491-musschenbroek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)