User Tools

Site Tools


2938--12934-bisque-la-gi

Bisque
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Juels
Nơi khám phá Fountain Hills
Ngày khám phá 11 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12934
Tên thay thế 1999 TH16
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9930398
Viễn điểm quỹ đạo 2.4425658
Độ lệch tâm 0.1013449
Chu kỳ quỹ đạo 1206.3763828
Độ bất thường trung bình 254.38191
Độ nghiêng quỹ đạo 2.21274
Kinh độ của điểm nút lên 83.29500
Acgumen của cận điểm 266.74096
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

12934 Bisque (1999 TH16) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 10 năm 1999 bởi C. W. Juels ở Fountain Hills.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12934 Bisque
2938--12934-bisque-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)