User Tools

Site Tools


2939--13208-fraschetti-la-gi

Fraschetti
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Near Earth Asteroid Tracking
Nơi khám phá Haleakala, Maui, Hawaii.
Ngày khám phá 5 tháng 4 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13208
Tên thay thế 1997 GA38
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 4 tháng 1 năm 2010
Cận điểm quỹ đạo 1.9595818
Viễn điểm quỹ đạo 2.9592076
Độ lệch tâm 0.2032260
Chu kỳ quỹ đạo 1408.7721975
Độ bất thường trung bình 17.40155
Độ nghiêng quỹ đạo 4.50615
Kinh độ của điểm nút lên 175.81318
Acgumen của cận điểm 138.35220
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

13208 Fraschetti là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 4 năm 1997 bởi NASA/Jet Propulsion Laboratory (JPL) Near Earth Asteroid Tracking (NEAT) ở Haleakala, Maui, Hawaii.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13208 Fraschetti
  • Near Earth Asteroid Tracking
2939--13208-fraschetti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)