User Tools

Site Tools


2940--13479-vet-la-gi

13479 Vet là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1279.8624802 ngày (3.50 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 8 tháng 10 năm 1977.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
2940--13479-vet-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)