User Tools

Site Tools


2941--13764-mcalanis-la-gi

Mcalanis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13764
Tên thay thế 1998 SW135
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2260496
Viễn điểm quỹ đạo 2.2924132
Độ lệch tâm 0.0146872
Chu kỳ quỹ đạo 1240.3364440
Độ bất thường trung bình 313.52838
Độ nghiêng quỹ đạo 3.94286
Kinh độ của điểm nút lên 75.77268
Acgumen của cận điểm 287.29234
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

13764 Mcalanis (1998 SW135) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13764 Mcalanis
2941--13764-mcalanis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)