User Tools

Site Tools


2943--14501-tetsuokojima-la-gi

Tetsuokojima
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 29 tháng 11 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14501
Tên thay thế 1995 WA8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8874984
Viễn điểm quỹ đạo 2.5227676
Độ lệch tâm 0.1440433
Chu kỳ quỹ đạo 1196.0534621
Độ bất thường trung bình 314.81330
Độ nghiêng quỹ đạo 5.29736
Kinh độ của điểm nút lên 0.55607
Acgumen của cận điểm 39.59806
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

14501 Tetsuokojima (1995 WA8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 11 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14501 Tetsuokojima
2943--14501-tetsuokojima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)