User Tools

Site Tools


2944--15155-ahn-la-gi

Ahn
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 29 tháng 3 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15155
Tên thay thế 2000 FB37
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2099125
Viễn điểm quỹ đạo 2.5079547
Độ lệch tâm 0.0631731
Chu kỳ quỹ đạo 1323.3417113
Độ bất thường trung bình 189.70935
Độ nghiêng quỹ đạo 5.60564
Kinh độ của điểm nút lên 157.09398
Acgumen của cận điểm 287.57193
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

15155 Ahn (2000 FB37) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 3 năm 2000 bởi Nhóm Nghiên cứu Thiên thạch gần Trái Đất thuộc phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15155 Ahn
2944--15155-ahn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)