User Tools

Site Tools


2945--15945-raymondavid-la-gi

Raymondavid
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 8 tháng 1 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15945
Tên thay thế 1998 AZ5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7439100
Viễn điểm quỹ đạo 3.5729534
Độ lệch tâm 0.1312429
Chu kỳ quỹ đạo 2050.2445458
Độ bất thường trung bình 83.82160
Độ nghiêng quỹ đạo 4.81995
Kinh độ của điểm nút lên 340.33190
Acgumen của cận điểm 18.68349
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

15945 Raymondavid (1998 AZ5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 1 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 15945 Raymondavid
2945--15945-raymondavid-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)