User Tools

Site Tools


2946--10932-rebentrost-la-gi

Rebentrost
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10932
Tên thay thế 1998 DL1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0387426
Viễn điểm quỹ đạo 2.8224610
Độ lệch tâm 0.1612190
Chu kỳ quỹ đạo 1384.1053418
Độ bất thường trung bình 309.58616
Độ nghiêng quỹ đạo 12.68470
Kinh độ của điểm nút lên 180.72402
Acgumen của cận điểm 252.42322
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

10932 Rebentrost (1998 DL1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt tên cho David Rebentrost.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2008. 
2946--10932-rebentrost-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)