User Tools

Site Tools


2947--11094-cuba-la-gi

Cuba
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 10 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11094
Đặt tên theo Cuba
Tên thay thế 1994 PG17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4935197
Viễn điểm quỹ đạo 3.6605627
Độ lệch tâm 0.1896372
Chu kỳ quỹ đạo 1971.5073378
Độ bất thường trung bình 223.51991
Độ nghiêng quỹ đạo 2.15811
Kinh độ của điểm nút lên 261.33513
Acgumen của cận điểm 33.12665
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

11094 Cuba (1994 PG17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11094 Cuba
2947--11094-cuba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)