User Tools

Site Tools


2948--11264-claudiomaccone-la-gi

11264 Claudimaccone
Khám phá
Khám phá bởi Nikolai Stepanovich Chernykh
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1979
Tên chỉ định
Đặt tên theo Claudio Maccone
Tên thay thế 1979 UC4; 1989 EC10;
1991 PD14
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 16 tháng 11 năm 2005 (JD 2453700.5)
Cận điểm quỹ đạo 296.521 Gm (1.982 AU)
Viễn điểm quỹ đạo 475.426 Gm (3.178 AU)
Bán trục lớn 385.973 Gm (2.580 AU)
Độ lệch tâm 0.232
Chu kỳ quỹ đạo 1513.722 d (4.14 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 18.29 km/s
Độ bất thường trung bình 79.036°
Độ nghiêng quỹ đạo 3.536°
Kinh độ của điểm nút lên 11.507°
Acgumen của cận điểm 56.947°
Đặc trưng vật lý
Kích thước ~4 km
Khối lượng ?×10?kg
Mật độ khối lượng thể tích ? g/cm³
Hấp dẫn bề mặt ? m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2 ? km/s
Chu kỳ tự quay 0.1328 d (3.1872 h)
Suất phản chiếu 0.10
Nhiệt độ ~173 K
Kiểu phổ ?
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

11264 Claudiomaccone là một tiểu hành tinh vành đai chính quỹ đạo Mặt trời. Nó được phát hiện năm 1979 bởi Nikolai Chernykh và đặt tên theo tên nhà thiên văn học người Ý Claudio Maccone.

  • Pravec, P., et al., 2006, Photometric survey of binary near-Earth asteroids, Icarus, Vol. 181, pp. 63–93
  • calculations bởi SOLEX
  • Johnston Archive entry
2948--11264-claudiomaccone-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)