User Tools

Site Tools


2949--11481-znannya-la-gi

Znannya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa of the Lowell Observatory
Ngày khám phá 22 tháng 11 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11481
Tên thay thế 1987 WO1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4802494
Viễn điểm quỹ đạo 2.6680736
Độ lệch tâm 0.0364826
Chu kỳ quỹ đạo 1508.5236615
Độ bất thường trung bình 6.76599
Độ nghiêng quỹ đạo 6.65532
Kinh độ của điểm nút lên 234.51035
Acgumen của cận điểm 157.41358
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

11481 Znannya (1987 WO1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 11 năm 1987 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11481 Znannya
2949--11481-znannya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)