User Tools

Site Tools


2950--11711-urquiza-la-gi

Urquiza
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi LONEOS
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa of the Lowell Observatory
Ngày khám phá 25 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11711
Tên thay thế 1998 HV50
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1129480
Viễn điểm quỹ đạo 2.6247986
Độ lệch tâm 0.1080367
Chu kỳ quỹ đạo 1331.7146588
Độ bất thường trung bình 162.53373
Độ nghiêng quỹ đạo 2.90594
Kinh độ của điểm nút lên 273.66250
Acgumen của cận điểm 54.14309
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

11711 Urquiza (1998 HV50) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 4 năm 1998 bởi Lorenza Levy thuộc LONEOS group ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell, và named after her grandfather.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11711 Urquiza
2950--11711-urquiza-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)