User Tools

Site Tools


2951--11912-piedade-la-gi

Piedade
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 30 tháng 7 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11912
Tên thay thế 1992 OP5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9919415
Viễn điểm quỹ đạo 2.6325071
Độ lệch tâm 0.1385172
Chu kỳ quỹ đạo 1284.2316403
Độ bất thường trung bình 207.81842
Độ nghiêng quỹ đạo 3.34822
Kinh độ của điểm nút lên 182.05896
Acgumen của cận điểm 94.41570
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

11912 Piedade (1992 OP5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 7 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu. DJ. "JoTa"

2951--11912-piedade-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)