User Tools

Site Tools


2952--12118-mirotsin-la-gi

Mirotsin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12118
Tên thay thế 1999 NC9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0669723
Viễn điểm quỹ đạo 2.4874377
Độ lệch tâm 0.0923205
Chu kỳ quỹ đạo 1255.1673672
Độ bất thường trung bình 349.83482
Độ nghiêng quỹ đạo 6.09661
Kinh độ của điểm nút lên 120.25110
Acgumen của cận điểm 39.48477
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

12118 Mirotsin (1999 NC9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 7 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12118 Mirotsin
2952--12118-mirotsin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)