User Tools

Site Tools


2955--12697-verhaeren-la-gi

Verhaeren
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12697
Đặt tên theo Emile Verhaeren
Tên thay thế 1989 SK3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2856373
Viễn điểm quỹ đạo 3.3088713
Độ lệch tâm 0.1828997
Chu kỳ quỹ đạo 1708.8200939
Độ bất thường trung bình 278.62861
Độ nghiêng quỹ đạo 7.60213
Kinh độ của điểm nút lên 179.17298
Acgumen của cận điểm 293.94673
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

12697 Verhaeren (1989 SK3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12697 Verhaeren
2955--12697-verhaeren-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)