User Tools

Site Tools


2958--13480-potapov-la-gi

Potapov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh và L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 9 tháng 8 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13480
Tên thay thế 1978 PX3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7412381
Viễn điểm quỹ đạo 2.7176619
Độ lệch tâm 0.2189831
Chu kỳ quỹ đạo 1215.8921152
Độ bất thường trung bình 328.53091
Độ nghiêng quỹ đạo 5.29981
Kinh độ của điểm nút lên 309.51609
Acgumen của cận điểm 31.08134
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

13480 Potapov (1978 PX3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 8 năm 1978 bởi N. S. Chernykh và L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13480 Potapov
2958--13480-potapov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)