User Tools

Site Tools


2959--13765-nansmith-la-gi

Nansmith
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13765
Tên thay thế 1998 SM138
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6882045
Viễn điểm quỹ đạo 3.0497539
Độ lệch tâm 0.0630101
Chu kỳ quỹ đạo 1774.9638684
Độ bất thường trung bình 324.69072
Độ nghiêng quỹ đạo 0.96971
Kinh độ của điểm nút lên 282.88665
Acgumen của cận điểm 129.38860
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

13765 Nansmith (1998 SM138) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13765 Nansmith
2959--13765-nansmith-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)