User Tools

Site Tools


2960--14111-kimamos-la-gi

Kimamos
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14111
Tên thay thế 1998 QA24
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0179207
Viễn điểm quỹ đạo 2.5923987
Độ lệch tâm 0.1246070
Chu kỳ quỹ đạo 1278.3505301
Độ bất thường trung bình 216.58556
Độ nghiêng quỹ đạo 5.31619
Kinh độ của điểm nút lên 210.95481
Acgumen của cận điểm 200.82151
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

14111 Kimamos (1998 QA24) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14111 Kimamos
2960--14111-kimamos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)