User Tools

Site Tools


2961--14502-morden-la-gi

Morden
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 17 tháng 11 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14502
Tên thay thế 1995 WB22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0296180
Viễn điểm quỹ đạo 2.4348090
Độ lệch tâm 0.0907599
Chu kỳ quỹ đạo 1218.1534918
Độ bất thường trung bình 198.97807
Độ nghiêng quỹ đạo 5.14727
Kinh độ của điểm nút lên 95.43129
Acgumen của cận điểm 40.17393
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

14502 Morden (1995 WB22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 11 năm 1995 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14502 Morden
2961--14502-morden-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)