User Tools

Site Tools


2963--15160-wygoda-la-gi

Wygoda
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 29 tháng 3 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15160
Tên thay thế 2000 FK44
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9972600
Viễn điểm quỹ đạo 3.2317402
Độ lệch tâm 0.2360834
Chu kỳ quỹ đạo 1544.1213371
Độ bất thường trung bình 30.45795
Độ nghiêng quỹ đạo 5.17126
Kinh độ của điểm nút lên 48.35813
Acgumen của cận điểm 50.60615
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

15160 Wygoda (2000 FK44) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 3 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15160 Wygoda
2963--15160-wygoda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)