User Tools

Site Tools


2964--15946-satinsk-la-gi

15946 Satinský là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1608.1523317 ngày (4.40 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 8 tháng 1 năm 1998 by Adrián Galád và Alexander Pravda ở Đài thiên văn Modra ở Slovakia. Nó được đặt theo tên Slovak comedian Július Satinský.[2]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
  2. ^ “Planet named after Slovak satirist sparks trouble”, Slovak Spectator, 18 tháng 11 năm 2003 .
2964--15946-satinsk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)