User Tools

Site Tools


2965--10934-pauldelvaux-la-gi

Pauldelvaux
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 27 tháng 2 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10934
Đặt tên theo Paul Delvaux
Tên thay thế 1998 DN34
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9958750
Viễn điểm quỹ đạo 3.4308436
Độ lệch tâm 0.0676813
Chu kỳ quỹ đạo 2103.9593183
Độ bất thường trung bình 281.25177
Độ nghiêng quỹ đạo 3.52089
Kinh độ của điểm nút lên 102.21230
Acgumen của cận điểm 63.13801
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

10934 Pauldelvaux (1998 DN34) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 2 năm 1998 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu. Nó được đặt theo tên Paul Delvaux, a Belgian painter.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2008. 
2965--10934-pauldelvaux-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)