User Tools

Site Tools


2966--11095-havana-la-gi

Havana
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 12 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11095
Đặt tên theo Havana
Tên thay thế 1994 PJ22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7550710
Viễn điểm quỹ đạo 3.5995778
Độ lệch tâm 0.1328959
Chu kỳ quỹ đạo 2068.6679382
Độ bất thường trung bình 304.97476
Độ nghiêng quỹ đạo 1.95249
Kinh độ của điểm nút lên 25.88272
Acgumen của cận điểm 157.82815
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

11095 Havana (1994 PJ22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11095 Havana
2966--11095-havana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)