User Tools

Site Tools


2967--11268-spassky-la-gi

Spassky
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 22 tháng 10 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11268
Đặt tên theo Boris Vasilyevich Spassky
Tên thay thế 1985 UF5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9329343
Viễn điểm quỹ đạo 2.8990687
Độ lệch tâm 0.1999449
Chu kỳ quỹ đạo 1371.6528955
Độ bất thường trung bình 342.96642
Độ nghiêng quỹ đạo 4.11538
Kinh độ của điểm nút lên 205.19063
Acgumen của cận điểm 225.10135
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

11268 Spassky (1985 UF5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 1985 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Krym.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11268 Spassky
2967--11268-spassky-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)