User Tools

Site Tools


2968--11484-daudet-la-gi

Daudet
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 17 tháng 2 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11484
Đặt tên theo Alphonse Daudet
Tên thay thế 1988 DF2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5028635
Viễn điểm quỹ đạo 2.8528629
Độ lệch tâm 0.0653505
Chu kỳ quỹ đạo 1600.5933577
Độ bất thường trung bình 258.87973
Độ nghiêng quỹ đạo 2.95192
Kinh độ của điểm nút lên 350.58780
Acgumen của cận điểm 93.66861
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

11484 Daudet (1988 DF2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 2 năm 1988 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11484 Daudet
2968--11484-daudet-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)