User Tools

Site Tools


2969--11712-kemcook-la-gi

Kemcook
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi LONEOS
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa of the Lowell Observatory
Ngày khám phá 25 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11712
Tên thay thế 1998 HB51
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3721055
Viễn điểm quỹ đạo 2.8413057
Độ lệch tâm 0.0899987
Chu kỳ quỹ đạo 1537.2213162
Độ bất thường trung bình 305.10621
Độ nghiêng quỹ đạo 3.22273
Kinh độ của điểm nút lên 65.50841
Acgumen của cận điểm 357.54343
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

11712 Kemcook (1998 HB51) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 4 năm 1998 bởi LONEOS ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11712 Kemcook
2969--11712-kemcook-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)