User Tools

Site Tools


2970--11913-svarna-la-gi

Svarna
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11913
Tên thay thế 1992 RD3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9023590
Viễn điểm quỹ đạo 2.6313370
Độ lệch tâm 0.1607911
Chu kỳ quỹ đạo 1246.6141009
Độ bất thường trung bình 169.30037
Độ nghiêng quỹ đạo 5.01547
Kinh độ của điểm nút lên 325.84144
Acgumen của cận điểm 77.12346
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

11913 Svarna (1992 RD3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11913 Svarna
2970--11913-svarna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)