User Tools

Site Tools


2971--12119-memamis-la-gi

Memamis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12119
Tên thay thế 1999 NG9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0392934
Viễn điểm quỹ đạo 2.5537714
Độ lệch tâm 0.1120119
Chu kỳ quỹ đạo 1271.1806952
Độ bất thường trung bình 90.63943
Độ nghiêng quỹ đạo 6.63163
Kinh độ của điểm nút lên 316.46803
Acgumen của cận điểm 108.55744
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

12119 Memamis (1999 NG9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 7 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12119 Memamis
2971--12119-memamis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)