User Tools

Site Tools


2973--12493-minkowski-la-gi

Minkowski
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 4 tháng 8 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12493
Đặt tên theo Hermann Minkowski
Tên thay thế 1997 PM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8694088
Viễn điểm quỹ đạo 3.4641650
Độ lệch tâm 0.0939053
Chu kỳ quỹ đạo 2058.3852985
Độ bất thường trung bình 157.65788
Độ nghiêng quỹ đạo 6.69828
Kinh độ của điểm nút lên 125.86385
Acgumen của cận điểm 10.82444
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

12493 Minkowski (1997 PM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 8 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12493 Minkowski
2973--12493-minkowski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)