User Tools

Site Tools


2976--13211-stucky-la-gi

Stucky
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 3 tháng 5 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13211
Tên thay thế 1997 JH6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4293728
Viễn điểm quỹ đạo 3.3237682
Độ lệch tâm 0.1554621
Chu kỳ quỹ đạo 1782.0134257
Độ bất thường trung bình 31.53154
Độ nghiêng quỹ đạo 5.40348
Kinh độ của điểm nút lên 103.43836
Acgumen của cận điểm 206.80052
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

13211 Stucky (1997 JH6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 5 năm 1997 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13211 Stucky
2976--13211-stucky-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)