User Tools

Site Tools


2977--13482-igorfedorov-la-gi

Igorfedorov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 25 tháng 4 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13482
Tên thay thế 1979 HN5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3493093
Viễn điểm quỹ đạo 3.8161011
Độ lệch tâm 0.2379066
Chu kỳ quỹ đạo 1976.9533370
Độ bất thường trung bình 85.09682
Độ nghiêng quỹ đạo 7.56641
Kinh độ của điểm nút lên 101.22323
Acgumen của cận điểm 203.43458
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

13482 Igorfedorov (1979 HN5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 4 năm 1979 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13482 Igorfedorov
2977--13482-igorfedorov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)