User Tools

Site Tools


2978--13766-bonham-la-gi

Bonham
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13766
Tên thay thế 1998 SA139
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8902315
Viễn điểm quỹ đạo 2.6765881
Độ lệch tâm 0.1721891
Chu kỳ quỹ đạo 1260.3008149
Độ bất thường trung bình 343.86303
Độ nghiêng quỹ đạo 3.73431
Kinh độ của điểm nút lên 336.87437
Acgumen của cận điểm 324.67457
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

13766 Bonham (1998 SA139) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13766 Bonham
2978--13766-bonham-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)