User Tools

Site Tools


2979--14114-randyray-la-gi

Randyray
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14114
Tên thay thế 1998 QE35
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9602746
Viễn điểm quỹ đạo 2.8220874
Độ lệch tâm 0.1802065
Chu kỳ quỹ đạo 1350.5700081
Độ bất thường trung bình 190.06203
Độ nghiêng quỹ đạo 3.48030
Kinh độ của điểm nút lên 141.67766
Acgumen của cận điểm 243.26857
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

14114 Randyray (1998 QE35) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14114 Randyray
2979--14114-randyray-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)