User Tools

Site Tools


2980--14504-tsujimura-la-gi

Tsujimura
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 27 tháng 12 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14504
Tên thay thế 1995 YL3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0108604
Viễn điểm quỹ đạo 2.6585788
Độ lệch tâm 0.1387144
Chu kỳ quỹ đạo 1303.0182753
Độ bất thường trung bình 204.43622
Độ nghiêng quỹ đạo 5.03030
Kinh độ của điểm nút lên 125.95428
Acgumen của cận điểm 296.48827
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

14504 Tsujimura (1995 YL3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 12 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14504 Tsujimura
2980--14504-tsujimura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)