User Tools

Site Tools


2981--14872-hoher-list-la-gi

Hoher List
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Hoher List
Ngày khám phá 23 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14872
Tên thay thế 1990 UR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9148906
Viễn điểm quỹ đạo 2.9276676
Độ lệch tâm 0.2091409
Chu kỳ quỹ đạo 1376.1497875
Độ bất thường trung bình 254.43727
Độ nghiêng quỹ đạo 1.97202
Kinh độ của điểm nút lên 337.79760
Acgumen của cận điểm 27.55604
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

14872 Hoher List (1990 UR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 10 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Hoher List.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14872 Hoher List
2981--14872-hoher-list-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)