User Tools

Site Tools


2983--15565-benjaminsteele-la-gi

15565 Benjaminsteele là một tiểu hành tinh vành đai chính]]. Nó được đặt tên theo Benjamin C. Steele cho thành tựu là một người vào vòng chung kết Discovery Young Scientist Challenge (DYSC) năm 2001, một cuộc thi khoa học ở trường trung học. Ông tốt nghiệp đại học ở Viện Công nghệ California (Caltech) và nay là sinh viên ở MIT.

2983--15565-benjaminsteele-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)