User Tools

Site Tools


2984--15947-milligan-la-gi

Milligan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek Observatory
Ngày khám phá 2 tháng 1 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15947
Tên thay thế 1998 AL10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1249145
Viễn điểm quỹ đạo 2.9239563
Độ lệch tâm 0.1582615
Chu kỳ quỹ đạo 1465.0242551
Độ bất thường trung bình 260.33640
Độ nghiêng quỹ đạo 4.92906
Kinh độ của điểm nút lên 141.64517
Acgumen của cận điểm 264.82212
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

15947 Milligan (1998 AL10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 1 năm 1998 bởi J. Broughton ở Reedy Creek Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15947 Milligan
2984--15947-milligan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)