User Tools

Site Tools


2986--11098-ginsberg-la-gi

Ginsberg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 2 tháng 4 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11098
Tên thay thế 1995 GC2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6088445
Viễn điểm quỹ đạo 2.8199175
Độ lệch tâm 0.0388805
Chu kỳ quỹ đạo 1633.4454860
Độ bất thường trung bình 123.79749
Độ nghiêng quỹ đạo 3.89405
Kinh độ của điểm nút lên 57.61936
Acgumen của cận điểm 343.42070
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

11098 Ginsberg (1995 GC2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 4 năm 1995 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11098 Ginsberg
2986--11098-ginsberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)