User Tools

Site Tools


2987--11269-knyr-la-gi

Knyr
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 26 tháng 8 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11269
Tên thay thế 1987 QG10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7730592
Viễn điểm quỹ đạo 2.6040730
Độ lệch tâm 0.1898535
Chu kỳ quỹ đạo 1182.6001284
Độ bất thường trung bình 140.42304
Độ nghiêng quỹ đạo 4.31202
Kinh độ của điểm nút lên 120.58571
Acgumen của cận điểm 221.40552
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

11269 Knyr (1987 QG10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 8 năm 1987 bởi L. G. Karachkina ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11269 Knyr
2987--11269-knyr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)