User Tools

Site Tools


2988--11485-zinzendorf-la-gi

Zinzendorf
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11485
Đặt tên theo Nicolaus Ludwig Zinzendorf
Tên thay thế 1988 RW3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6804574
Viễn điểm quỹ đạo 3.6576586
Độ lệch tâm 0.1541785
Chu kỳ quỹ đạo 2060.6000731
Độ bất thường trung bình 201.58959
Độ nghiêng quỹ đạo 1.68510
Kinh độ của điểm nút lên 21.28398
Acgumen của cận điểm 295.83626
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

11485 Zinzendorf (1988 RW3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1988 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11485 Zinzendorf
2988--11485-zinzendorf-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)