User Tools

Site Tools


2989--11713-stubbs-la-gi

Stubbs
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi LONEOS
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa of the Lowell Observatory
Ngày khám phá 25 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11713
Tên thay thế 1998 HG51
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2237718
Viễn điểm quỹ đạo 2.8451924
Độ lệch tâm 0.1225932
Chu kỳ quỹ đạo 1473.7786530
Độ bất thường trung bình 324.06649
Độ nghiêng quỹ đạo 11.25484
Kinh độ của điểm nút lên 213.91086
Acgumen của cận điểm 214.65607
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

11713 Stubbs (1998 HG51) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 4 năm 1998 bởi LONEOS ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

Nó được đặt theo tên Christopher Stubbs, an American astrophysicist who built the first camera for the LONEOS project.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11713 Stubbs
  • Christopher Stubbs, Harvard University
2989--11713-stubbs-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)