User Tools

Site Tools


2990--11914-sinachopoulos-la-gi

Sinachopoulos
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Eric Walter Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11914
Tên thay thế 1992 RZ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0044186
Viễn điểm quỹ đạo 2.5511020
Độ lệch tâm 0.1200046
Chu kỳ quỹ đạo 1255.6264271
Độ bất thường trung bình 279.43760
Độ nghiêng quỹ đạo 0.66100
Kinh độ của điểm nút lên 205.44087
Acgumen của cận điểm 47.63624
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

11914 Sinachopoulos (1992 RZ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1992 bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11914 Sinachopoulos
2990--11914-sinachopoulos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)