User Tools

Site Tools


2991--12123-pazin-la-gi

12123 Pazin (tên chỉ định: 1999 OS) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện ở Đài thiên văn Višnjan ở Višnjan, Croatia, ngày 18 tháng 7 năm 1999. Nó được đặt theo tên thành phố thuộc Pazin, Croatia.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 12123 Pazin
2991--12123-pazin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)