User Tools

Site Tools


2992--12309-tommygrav-la-gi

12309 Tommygrav là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1636.4908363 ngày (4.48 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 25 tháng 2 năm 1992.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
2992--12309-tommygrav-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)