User Tools

Site Tools


2993--12494-doughamilton-la-gi

12494 Doughamilton (1998 DH11) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 25 tháng 2 năm 1998 bởi JPL/GEODSS NEAT ở Haleakala.

2993--12494-doughamilton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)