User Tools

Site Tools


2995--13212-jayleno-la-gi

Jayleno
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 3 tháng 5 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13212
Đặt tên theo Jay Leno
Tên thay thế 1997 JL13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0915654
Viễn điểm quỹ đạo 2.8577132
Độ lệch tâm 0.1547999
Chu kỳ quỹ đạo 1421.8909111
Độ bất thường trung bình 279.51180
Độ nghiêng quỹ đạo 3.28599
Kinh độ của điểm nút lên 195.13760
Acgumen của cận điểm 58.43283
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

13212 Jayleno (1997 JL13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 5 năm 1997 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

Nó được đặt theo tên Jay Leno.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13212 Jayleno
2995--13212-jayleno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)